Hyvä elämä ja valoisa tulevaisuus

Kuntavaaliteemat 2017

Kuntavaalit käydään 9. huhtikuuta 2017. Vihreä kunta rakennetaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla. Haluamme, että Laukaassa

 

  • Tarjotaan parasta mahdollista varhaiskasvatusta ja koulutusta
  • Luodaan terveyttä ja hyvinvointia liikunnasta
  • Turvataan laadukkaat, edulliset ja lähellä olevat sote-palvelut
  • Varmistetaan hyvät toimintaedellytykset ja joustavat palvelut yrittäjille
  • Torjutaan yksinäisyyttä ja syrjäytymistä tukemalla yhteisöllisyyden eri muotoja
  • Arvostetaan kunnan työntekijöitä ja kuullaan heitä arkityössä
  • Säästetään rahaa ja luonnonvaroja energiatehokkuuden, uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisen ja resurssiviisauden kautta
  • Pidetään huolta upeasta luonnostamme
  • Rakennetaan alueista viihtyisiä, toimivia ja luonnonläheisiä

 

Lue koko kuntavaaliohjelma täältä: Laukaan Vihreät vaaliohjelma kuntavaalit 2017