Hyvä elämä ja valoisa tulevaisuus

Kuva: Laukaan vihreiden kuntavaaliehdokkaat 2017. Ylärivissä vasemmalta oikealle: Anne Leinonen, Anu Flyktman, Hannele Vestola, Jorma Jolanki, Arto Suuronen, Kalevi Flyktman. Alarivissä Sanja Sateenranta, Tero Lämsä ja Elina Sillanpää.

Tutustu ehdokkaisiin tarkemmin: LaukaanVihreät_ehdokkaat2017

Kuntavaaliohjelmamme löydät täältä: Laukaan Vihreät vaaliohjelma kuntavaalit 2017

Kuntavaaliteemamme lyhyesti:

Haluamme, että Laukaassa
  • Tarjotaan parasta mahdollista varhaiskasvatusta ja koulutusta
  • Luodaan terveyttä ja hyvinvointia liikunnasta
  • Turvataan laadukkaat, edulliset ja lähellä olevat sote-palvelut
  • Varmistetaan hyvät toimintaedellytykset ja joustavat palvelut yrittäjille
  • Torjutaan yksinäisyyttä ja syrjäytymistä tukemalla yhteisöllisyyden eri muotoja
  • Arvostetaan kunnan työntekijöitä ja kuullaan heitä arkityössä
  • Säästetään rahaa ja luonnonvaroja energiatehokkuuden, uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisen ja resurssiviisauden kautta
  • Pidetään huolta upeasta luonnostamme
  • Rakennetaan alueista viihtyisiä, toimivia ja luonnonläheisiä